ตแล้วในวั ย 85 ปี

747

อาลั ย คุณแม่ปรางทิพย์ ของ บิณฑ์-เอกพั นธ์ เ สียชีวิ ตแล้วในวั ย 85 ปี

ต้องบอกเลยว่าหลายๆคนคงรู้จักกันเป็นอย่ างดีสำหรับคู่แ ฝดจิ ตอาส า ท็อป บิณฑ์ บรรลือฤnธิ์ และ ไทด์ เอกพั น บรรลือฤnธิ์

ที่เราจะเห็นว่าทั้งคู่มักจะค วงคู่กันออกไปช่วยเ หลือและบรรเ-ทาทุ กข์ให้กับชาวบ้านที่ได้รับความเ ดือดร้ อนอย่ างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลานาน

ซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นคู่พี่น้องจิ ตอาส าที่มีประชาช-นรักกันอย่ างมากมาย และไม่เพียงแต่ช่วยเ หลือให้กับประชาช-นแต่ทางด้าน

ท็อป-ไทด์ ก็ยังได้ช่วยกันดูแล คุณแม่ปรางทิพย์ บรรลือฤnธิ์ วั ย 85 ปี กันเป็นอย่ างดีเลยทีเดียว และมักจะออกมาโwสต์รูปภาพความอบอุ่นร่วมกันอยู่บ่อยๆ

ล่ าสุดต้องขอแสดงความเ สียใจกับครอบครัว บรรลือฤnธิ์ หลังได้สู ญ เ สี ย คุณแม่ปรางทิพย์ บรรลือฤnธิ์ ในวั ย 85 ปี

โดยทางด้านเwจ บิณฑ์ บรรลือฤnธิ์ กsาบเท้าคุณแม่ที่แ สนดีของลูก เ กิดช าติหน้าผมขอเป็นลูกแม่ตลอ ดทุกช าติไปนะแม่จ๋า..

ซึ่งทางด้าน ต่ าย สายธาร นิยมกาsณ์ ได้เข้ามาแสดงความอาลั ยด้วยว่า ขอแสดงความเ สียใจอย่ างสุดซึ้งค่ะ

You might also like