เคล็ ดaับ 2 วิ ธีแก้มื อถื อเม มเต็ ม เก็ บรู ปไม่ได้ ทำได้ด้ว ยตัวเ อง ไม่ต้ องเข้ าร้า น

640

เคยเป็นกันไหมคับ เวลาซื้ อมือถือมาใหม่ๆ จะถ่ายรูปเก็บข้ อมูลอะไรก็เก็บง่ายสบายๆ แต่พอใช้นานๆ ไปถ่ายรูปเก็บก็ไม่ได้เลย จะเก็บข้ อมูลอะไรไว้ก็ไม่ได้ นั่นเป็นเพราะว่าเครื่องจำมือเต็ม ทำให้เก็บข้ อมูล ได้ย ากขึ้น ฉนั้นวันนี้เราจะพามาดูวิ ธีแก้ปัญหาเหล่านี้กันคับ

สำหรับคนที่ใช้สมาร์ทโฟนอยู่นั้น มือถือทุกคนต่างก็ต้องเคยประ ส บ กั บปัญหา โลกแ ต กนี้ มาแล้วทุกคนอ ย่ างแน่นอน เช่น แ บ ตเตอรี่หมดเร็วความจำเครื่องเต็ม ทำให้การทำงานของมือถือช้าลงไปมาก แต่จะให้ลบข้ อมูล รู ป ถ่ า ยในมือถือ ก็อาจทำให้หล า ยคนเ สี ยดาย

ปัญหานี้มักจะพบได้บ่อยๆ ครั้งกับผู้ที่ใช้มือถือทุกๆคน แม้จะเป็นรุ่นใหม่ๆที่เพิ่งจะผลิตออ กมาก็ตาม หรือแม้แต่การแก้ปัญหาด้วยการซื้ อ เมมโมรี่การ์ดมาใหม่ เพื่อเพิ่มความจำให้กับตัวเครื่อง แต่ก็ยังไม่ดีขึ้นเลย โดยวิ ธีแก้ปัญหากวนใจเหล่านี้นั้น คุณสามารถทำได้ด้วยตัวเองแบบไม่ต้องไปถึงร้านซ่อมให้เ สี ยเวลาเ สี ยเงินแต่อย่างใด ซึ่งทำได้ดังนี้

นี่เป็นวิ ธีที่ล้างไฟล์ขยะ เพิ่มความจำให้กับเครื่องได้อย่ างดี แต่ทั้งนี้ ข้ อมูลต่างๆ ที่เคยมีก็จะห า ยไปด้วยเช่นกันนะคับ ดังนั้น หากเลือ กวิ ธีนี้ ผู้ใช้งานควรจะ Backup หรือสำรอง ข้ อมูลไว้ก่อนล่วงหน้าแล้ว ขั้นแรกให้กดปุ่ม Volume เพิ่มเ สี ยง ปุ่ม Home และปุ่ม Power ค้างไว้พร้อมๆ กัน หน้าจอจะขึ้นรูปเครื่องหมายต กใ จ ให้กดไปที่ปุ่ม Power อีก 1 ครั้ง แล้วเลือ ก คำสั่ง wipe cache partition โดยใช้ปุ่ม Volume ในการเลื่อนบังคับ

ระมัดระวังอ ย่ าโดนปุ่มอื่นๆนะคับ เพราะจะทำให้ข้ อมูลของมือถือห า ยทั้งหมดได้เลย และใช้ปุ่ม Power ในก า ร ตกลง เลือ ก Yes เครื่องจะล้างแคชไฟล์ขยะทันที เครื่องจะ Reboot ตัวเองเหมือนเป็นการได้รีเซ็ตมือถือให้เหมือนใหม่ ต ามการตั้งค่าตั้งแต่เริ่มที่ ออ กจากโรงงาน เพิ่มเนื้อที่ในมือถือได้ดังเดิม

โดยให้เข้าไปยังเมนู ตั้งค่า แล้วกด เลือ กการติดตั้ง App แล้วเลื่อนลงมาจากบรรทัดล่างสุดจะเห็นคำว่า ที่เก็บข้ อมูล หรือ ทางลัดข้ อมูลและแ อ พ หน้าจอก็จะเปลี่ยน เป็นหน้าที่แสดงถึงผลรายละเอียดต่างๆ ของการดาวน์โหลดข้ อมูล และ แ อ พพลิชั่นต่างๆ ที่ได้ทำก า ร โหลดมาติดในตัวเครื่อง ยิ่งถ้าโหลด App มามากเท่าไหร่ ก็เหมือนกับเป็นการเพิ่มภาระให้กับมือถือของเรา มากขึ้นเท่านั้น

แม้ว่าบางแ อ พพลิเคชั่น จะไม่ค่อยได้เปิดใช้งานก็ต ามที แต่บางแ อ พพลิเคชั่นจะมีการทำงานเกิดขึ้นภายใน ทำให้การทำงานของเครื่องช้าลงไปเรื่อยๆ และทำให้แ บ ตเตอรี่ มือถือหมดเร็วยิ่งขึ้นด้วยคับ

ดังนั้น การลบ แ อ พพลิเคชั่นที่ไม่ได้ใช้งานจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง ที่ควรทำ อย่ างน้อยสัปดาห์ละครั้ง หรือ 2 สัปดาห์ครั้งก็ยังดี โดยให้เลือ กกดเครื่องหมายถูกในแ อ พพลิเคชั่น ที่ไม่ค่อยได้ใช้งาน แล้วเลือ กล้างข้ อมูล เท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วคับ

วิ ธีเหล่านี้จะช่วยแก้ปัญห า เบื้องต้นได้พอสมควรเลย แต่อ ย่ างไรก็ต าม หากเมื่อทำแล้วยังเกิดปัญหาเดิมๆอยู่นะคับ แนะนำให้นำมือถือไปยังศูนย์บริก า รเพื่อให้ช่างได้ตรวจส อ บ เพราะอาจเกิดจากปัญหาการทำงานระบบภายในตัวเครื่องก็เป็นได้ ทั้งนี้ผู้ใช้งานเองควรหมั่นดูแลตรวจสอบมือถือของท่านเอง ที่ใช้งานอยู่เป็นประจำอ ย่ า งสม่ำเสมอนะคับ เพื่อจะได้เป็นการ ยื ด อ า ยุการใช้งานของมือถืออีกด้วย

You might also like